Softwarová Cormas


Original: http://cormas.cirad.fr/fr/outil/outil.htm

Již několik let , tam jsou simulační platformy používané různými komunitami výzkumných pracovníků ( přírodní vědy a společenské vědy) , které usnadňují návrh a realizace multiagentních modelů , stejně jakochování a analýza simulačních experimentů .

Se specializovat v oblasti řízení obnovitelných přírodních zdrojů , softwaru multi- agenty jsme vyvinuli Cormas simulace jenástroj pro znázornění interakcí mezi aktéry o obnovitelných přírodních zdrojů .

Cormas jesimulační platforma založená na VisualWorks programovací prostředí, které umožňuje vývoj aplikací pomocí jazyka Smalltalk objektově orientované programování . Pre – definované subjekty jsou obecné Cormas Smalltalk tříd , z nichž , podle specializace a zdokonalování , mohou uživatelé vytvářet entity, které jsou specifické pro jejich model .
– Ke stažení Cormas –

Pro srovnání simulační platformy Cormas multiagentní nejčastější ( NetLogo , MASON , Repast , Swarm ) , podívejte se na provádění StupidModel Cormas senavrhuje v roce 2006 Steven Railsbacka srovnávací Lytinen Steven a Stephen Jackson ( Agent -based simulační platformy . vývoj recenze a doporučení simulace , 82 (9) :609-623) .

Náš tým se také pracuje na nové simulace platformu integrující fázi návrhu modelů , Mimosa , který je založen na využití ontologií specifikovat modely a integruje funkcionalitu překládat tato formalizace do spustitelných programů .

Comments are closed.