Magic VLSI


Original: http://opencircuitdesign.com/~tim/programs/magic/index.html

Magic är en ärevördig VLSI layout verktyg, skriven på 1980-talet vid Berkeley John Ousterhout, numera känd främst för att skriva skript tolkspråket Tcl. Beror till stor del delvis på sin liberala Berkeley öppen källkod-licens, har magi varit populärt med högskolor och mindre företag. Den öppen källkod-licens har gjort VLSI ingenjörer med en böjd mot programmering för att implementera smarta idéer och hjälpa magisk vistelse sig à jour med tillverkningsteknik. Men det är de genomtänkta kärn algoritmer som lånar ut till magi den största delen av sin popularitet. Magi är allmänt citeras som att vara det enklaste verktyget att använda för kretslayout, även för människor som i slutändan beroende av kommersiella verktyg för sin produktdesign flöde.
Magiska version 7.5 är den officiella ström släppt version av programmet, en kombinerad ansträngning av „Magic Development Team“.

Jag arbetar med att utveckla version 8.0, som innehåller avancerade idéer för banbrytande prestanda och kompatibilitet med kommersiella verktyg. För alla hämtade filer och annan information, se länkarna i menyn till vänster.

Magic screenshot

 

Console screenshot

Comments are closed.