Ecole Słowniczek


The Ecole Glossary
Copyright © By Elise M. Bender
For original English text, go to: http://ecole.evansville.edu/glossary/augustine.html

Augustyn z Hippony

Augustyn (354430 ne), biskup, doktor Kościoła, a najbardziej wpływowy teolog z łacińskiego chrześcijaństwa, urodził chrześcijańskiej matki i ojca pogan. Na początku swojego życia był inspirowany dziełami Cycerona poświęcić swoje życie dążeniu do prawdy. Zaczął ten pościg za retora, a następnie stał się manichejska, a później sceptykiem. Ambroży, biskup Mediolanu, matka Augustyna, Monica, były rolę w nawróceniu do katolickiego chrześcijaństwa w 386, chociaż to zostało ułatwione przez badania Augustyna neoplatonizmu Plotyna ‚, która dała mu intelektualnej dostępu do doświadczenia mistycznego / duchowe. W 391 roku został wyświęcony na kapłana prawie siłą na Hippony, a od 395 do 430, pełnił funkcję biskupa. Napisał wiele traktatów, wśród których możemy znaleźć słynnych Wyznań, miasta Boga i Trójcy. Wiele z jego dzieł zostały skierowane przeciwko herezji, zwłaszcza manicheizm, Donatism i Pelagianizm. On jest najbardziej znany z założenia zachodnią tradycję teologiczną i ustanowienie doktryny Trójcy i chrystologii.

Elise M. Bender

Comments are closed.