Co to jest anemia Fanconiego?


Original: http://www.fanconi.org/index.php/learn_more

sidebar image

Co to jest anemia Fanconiego?

Fanconi niedokrwistości (FA) jest jednym z dziedzicznymi niedokrwistości, że prowadzi się niewydolnością szpiku kostnego (niedokrwistość aplastyczna). Jest to przede wszystkim recesywnie: jeśli oboje rodzice posiadać wady (mutacji) w tym samym genie FA, każde z ich dzieci ma 25% szans na odziedziczenie wadliwego genu od obojga rodziców. Kiedy to nastąpi, dziecko będzie miało FA. Naukowcy odkryli 15 FA lub FA-podobne geny. Geny te odpowiadają za ponad 95% wszystkich znanych pacjentów FA. Niektórzy pacjenci nie wydają się mieć mutacje w tych genach 15, więc spodziewamy się, że dodatkowe geny FA zostaną odkryte w przyszłości. FA występuje równie u mężczyzn i kobiet. To znajduje się we wszystkich grupach etnicznych.Aktualna średnia długość życia dla pacjenta z AF wynosi 29 lat, chociaż są teraz pacjenci mieszkający w ich 30s, 40 i 50 lat. Chociaż za głównie choroby krwi, może mieć wpływ na wszystkie systemy ciała. Wielu pacjentów w końcu rozwijać ostrej białaczki szpikowej (AML) w bardzo młodym wieku. Pacjenci są bardzo prawdopodobne FA rozwój różnych nowotworów i znacznie wcześniej niż u pacjentów w wieku populacji. Pacjenci, którzy mieli udany przeszczep szpiku kostnego, a zatem są wyleczone problemu krwi związanego z FA nadal musi mieć regularne badania, aby uważać na objawy raka. Więcej informacji na temat niedokrwistości Fanconiego, zobacz naszą Arkusz Anglii.
Co to jest niedokrwistość Fanconiego fundusz badawczy?

Lynn i Dave Frohnmayer niedokrwistość Fanconiego rozpoczął Fundusz Badań, Inc w 1989 roku w celu znalezienia skutecznych metod leczenia i lekarstwo na niedokrwistość Fanconiego i zapewnić edukację i wsparcie dla poszkodowanych rodzin na całym świecie. Dowiedz się więcej … Przeczytaj o historii Funduszu niedokrwistość Fanconiego Badawczego.

Comments are closed.